Ασφάλεια στο σπίτι ...

Στοχευμένες προτάσεις και πληροφορίες που διασφάλιζουν την υγείας της οικογενείας σας και ιδιαίτερα αυτή των μικρών παιδιών σας!

Home inspection

  • Θίγει θέματα ασφαλείας στον οικιακό κλιματισμό (ειδικότερα όταν γίνετε χρήση του νέου ψυκτικού Αερίου R32 δείτε εδώ), για ασφαλή τοποθέτηση και χρήση με την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. 
  • Θέτει θέμα ασφαλής ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σπίτι, για την μακροζωία των Οικιακών Ηλεκτρονικών Συσκευών αλλά και την προφύλαξη από ηλεκτροπληξία (RCD ή Ρελέ διαρροής και υγιείς γειώσεις).
  • Προσφέρει συμβουλές, για εξοικονόμηση ενέργειας, διασφάλιση της υγείας από την χρήση των κλιματιστικών, ειδικότερα αν υπάρχουν βρέφη ή παιδιά στο σπίτι.
  • Προτείνει και προσφέρει λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με διάφορες τεχνολογίες.
  • Προσφέρει σωστή ενημέρωση για θέματα που θίγουν την προσωπική ασφάλεια του καθένα, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή αμέλειας. 
  • Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα τεχνικά θέματα που αναπτύσσονται στη ιστοσελίδα, από εμπείρους συνεργάτες. 

Οικιακός Κλιματισμός
σε 10'.... 

Χρήσιμες πληροφορίες και διευκρινίσεις που πρέπει να γνωρίζει (Τεχνικός και Πελάτης) για την σωστή εγκατάσταση και χρήση του.

Τι λένε οι περισσότερες εταιρείες και τι δεν ....

Τι είναι αυτό που δεν λένε Για τα κλιματιστικά με R32 & R290 Ψυκτικά Μέσα.

Εισαγωγή στα ψυκτικά μέσα R32 & R290

Σωστή εγκατάσταση και χρήση R32/R290 

Σωστή εγκατάσταση και χρήση οικιακών κλιματιστικών με Αέριο R32/R290
Προεργασία για ασφάλεια και υψηλή ενεργειακή απόδοση ...
Οι κίνδυνοι για την υγεία και προφυλάξεις....

Yπηρεσίες

Yπηρεσίες στοχευμένες στην διασφάλιση υγείας της οικογενείας σας και ιδιαίτερα αυτή των παιδιών σας.
* Home Inspection
* Βαθής καθαρισμός κλιματιστικού.